Ngoài mẫu áo trắng quen thuộc, Thanh Hằng còn chọn thêm sơ mi đơn sắc và các mẫu hoạ tiết hợp xu hướng để mix đồ street style.

Ngoài mẫu áo trắng quen thuộc, Thanh Hằng còn chọn thêm sơ mi đơn sắc và các mẫu hoạ tiết hợp xu hướng để mix đồ street style.

Ngoài mẫu áo trắng quen thuộc, Thanh Hằng còn chọn thêm sơ mi đơn sắc và các mẫu hoạ tiết hợp xu hướng để mix đồ street style.